SITUACIJSKI NAÄŒRT

Situacijski načrt

Spletne povezave

Univerza Dunaj
www.univie.ac.at

Mesto Dunaj (Mestne karte)
www.wien.at

Dunajske prometne linije (vozni red)
www.wienerlinien.at

Der Falter
www.falter.at

Klub slovenskih študentov in študentk na Dunaju
www.ksssd.org